Thư ngỏ của Trưởng khoa

Khoa Kế toán - Kiểm toán, tiền thân là khoa Kế toán -Tài chính, được xây dựng trên nền tảng của sự phát triển lâu dài, truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học từ hơn 40 năm nay cùng với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính qui, giàu kinh nghiệm, phối hợp với các chuyên viên, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp và giảng viên thỉnh giảng từ các trường uy tín trong và ngoài nước. Khoa đảm bảo cung cấp những chương trình đào tạo đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan, cam kết tạo môi trường học tập, giảng dạy và nghiên cứu tương thích trong tất cả các lĩnh vực của khoa học kế toán, kiểm toán, nhằm đào tạo những cán bộ, chuyên gia có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết, có khả năng thích ứng, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường hoạt động thực tế đầy năng động và nhiều thay đổi

Xem tiếp »


Hệ đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: KIỂM TOÁN Mã ngành: 52340302 Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY »

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Tên chương trình: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: KẾ TOÁN Mã ngành: 52340302 Loại hình đào... »