Giới thiệu
Thư ngỏ của Trưởng khoa
Khoa Kế toán - Kiểm toán, tiền thân là khoa Kế toán -Tài chính, được xây dựng trên nền tảng của sự phát triển lâu dài, truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học từ hơn 40 năm nay cùng với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính qui, giàu kinh nghiệm, phối hợp với các chuyên viên, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp và giảng viên thỉnh giảng từ các trường uy tín trong và ngoài nước. Khoa đảm bảo cung cấp những chương trình đào tạo đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan, cam kết tạo môi trường học tập, giảng dạy và nghiên cứu tương thích trong tất cả các lĩnh vực của khoa học kế toán, kiểm toán, nhằm đào tạo những cán bộ, chuyên gia có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết, có khả năng thích ứng, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường hoạt động thực tế đầy năng động và nhiều thay đổi
Danh sách giảng viên, cán bộ
Tổng số giảng viên, cán bộ của khoa: 34
Đội ngũ nhân lực
Hiện nay Khoa Kế toán - Kiểm toán có 37 cán bộ giảng viên, trong đó có: - 1 Phó giáo sư, - 4 tiến sĩ, - 1 nghiên cứu sinh tại Nhật, 3 nghiên cứu sinh tại Úc, 1 nghiên cứu sinh tại Pháp và 1 nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, 2 nghiên cứu sinh tại Việt Nam. - 19 thạc sỹ được đào tạo tại Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Đa phần các giảng viên còn lại vẫn đang tiếp tục theo học thạc sỹ tại Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam.
Cơ cấu tổ chức
Thành tích
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1999.