Giới thiệu » Thông điệp của khoa
Thư ngỏ của Trưởng khoa

Khoa Kế toán - Kiểm toán mong muốn mở rộng hợp tác với tất cả các doanh nghiệp, tổchức, các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước nhằm đảm bảo cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng, phù hợp với nhu cầu của xã hội và yêu cầu của thị trường lao động.

Đối với các bạn sinh viên, tôi chào mừng các bạn đến với Khoa Kế toán - Kiểm toán để theo học về lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Các bạn sẽ được đảm bảo cung cấp những khoá học cho phép thu nhận được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý và chuyên sâu về kế toán, tài chính và ngân hàng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại Khoa, các bạn luôn có những sự lựa chọn. Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ các bạn xây dựng kế hoạch học tập và kế hoạch nghề nghiệp tương lai đồng thời kết nối các bạn với cộng đồng cựu sinh viên của Khoa. Thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà chuyên nghiệp, những khoá đi thực tế sẽ giúp các bạn tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp. Các bạn sẽ được chuẩn bị tốt cho hội nhập nghề nghiệp ở cấp quốc gia và quốc tế sau khi tốt nghiệp hoặc các bạn có thể tiếp tục học thêm các bậc cao hơn, bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với tất cả những kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự án nghề nghiệp của các bạn.

Thay mặt toàn thể giáo viên và công chức Khoa Kế toán - Kiểm toán, chúng tôi trân trọng cám ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế, các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và các giảng viên thỉnh giảng đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục được hợp tác với quí vị trong tương lai.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của tập thể giáo viên và công chức Khoa Kế toán - Kiểm toán, sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác và nỗ lực học tập chủ động của sinh viên, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ ngày một phát triển vững chắc, đảm bảo thực hiện được sứ mạng đã tuyên bố, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và xã hội.

Trưởng Khoa