Tin tức – Thông báo » Tin tức - Sự kiện
SEMINAR "Bàn về Tài sản dài hạn nắm giữ để bán trong Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS 6"
Ngày 02/12/2019
»
 
Lễ tổng kết năm học 2018-2019 và Đối thoại sinh viên năm học 2019-2020
Ngày 13/10/2019
»
 
FAA Quyết định thực tập nghề nghiệp K50
Ngày 14/07/2019
https://drive.google.com/file/d/0B8saywu15yJ4RjlzWnJ6UWRleWZMZHFrT1lmdEVveG83Q09V/view?fbclid=IwAR2JX4gT0oVdJJSc6JuCEZg9pviujucXfheD8ZVA2dpiNHPHaidLz9
»
 
Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức gặp mặt và tọa đàm nhân dịp "Lễ Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất"
Ngày 17/04/2019
»
 
Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức tư vấn tuyển sinh tại Quảng Bình
Ngày 03/04/2019
»
 
Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức buổi đối thoại gặp mặt sinh viên thuộc diện cảnh báo và phụ huynh
Ngày 16/12/2018
Sáng 16-12-2018 Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức buổi đối thoại gặp mặt các sinh viên trong khoa thuộc diện cảnh báo và phụ huynh của các em.
»
 
Lễ tổng kết năm học 2017-2018 và Đối thoại sinh viên năm học 2018-2019
Ngày 14/10/2018
»
 
Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi Bộ Khoa Kế toán Kiểm toán
Ngày 12/02/2018
»
 
Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày 04/02/2018
»
 
Kết quả tuyển chọn thực tập sinh tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Ngày 22/11/2017
Danh sách sinh viên được lựa chọn tham gia thực tập tại các công ty kiểm toán.
»