Thông báo đến sinh viên K48,k49 khoa Kế toán _ Kiểm Toán ( V/V nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019)
Ngày 02/01/2019

 Các bạn sinh viên điền vào đường links sau:

http://demo.pagedemo.me/5c1c59b3afe7412287ba7b98
http://esurvey.hce.edu.vn/?id=59
Hạn cuối ngày 10/01/2019