Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận K49
Ngày 03/05/2019

 Thông báo đến các bạn sinh viên khóa 49:

Các bạn sinh viên K49 làm Khoá luận sẽ bảo vệ ngày 11/05/2019! Các bạn cần chuẩn bị file powerpoint và gửi về tunq@hce.edu.vn trước ngày 10/5/2019.

P/s: nhiều bạn chưa gửi file để kiểm tra đạo văn!