Hệ đào tạo » Đại học chính quy
Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: KIỂM TOÁN Mã ngành: 52340302 Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY
Chương trình đào tạo ngành Kế toán
Tên chương trình: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: KẾ TOÁN Mã ngành: 52340302 Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY