Nghiên cứu khoa học » Đề tài nghiên cứu
Các đề tài nghiên cứu của Khoa Kế toán - Kiểm toán

Nguyễn Thị Thu Hà

Đề tài cấp Trường

Giải pháp giảm thiểu rủi ro gian lận phát sinh từ các giao dịch bán hàng với các bên liên quan của một số doanh nghiệp tại Việt Nam

2015

Trần Thị Thanh Nhàn

Đề tài cấp Trường

Đánh giá thực trạng kế toán chi hoạt động thường xuyên tại Đại học Huế

2013

Lê Thị Nhật Linh

Đề tài cấp Trường

Thực trạng công tác kế toán bảo hành công trình xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Huế

2013

Lê Ngọc Mỹ Hằng

Đề tài cấp Trường

Đánh giá mức độ công khai thông tin trách nhiệm bảo vệ môi trường của các Công ty niêm yết tại Việt Nam.

2015

Đào Nguyên Phi

(Đồng tác giả)

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

2008

Đào Nguyên Phi

Nguyễn Quốc Tú

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa tại các DN lớn ở Tp. Huế

2015

Nguyễn Quốc Tú

Đề tài cấp Trường

Hiệu quả công tác cổ phần hoá tại Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

2005

Nguyễn Quốc Tú

Đề tài cấp Trường

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thừa Thiên Huế

2007

Hà Diệu Thương

Đề tài cấp Trường

Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thừa Thiên Huế

2002

Hà Diệu Thương

Đề tài cấp Trường

Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện nghiệp vụ huy động vốn tại NHNN&PTNT, chi nhánh Thừa Thiên Huế

2003

Hà Diệu Thương

Đề tài cấp Trường

Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Bưu Điện Thừa Thiên Huế

2006

Hà Diệu Thương

Đề tài cấp Trường

Tìm hiểu sự phát triển của hệ thống ATM tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2007

Hà Diệu Thương

Đề tài cấp ĐHH

Tìm hiểu khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

2014

ThS. Nguyễn Quốc Tú