Tin tức – Thông báo » Tin tức - Sự kiện
SEMINAR "Bàn về Tài sản dài hạn nắm giữ để bán trong Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS 6"
Ngày 02/12/2019

 Ngày 29/10/2019 Bộ môn: Kế toán quản trị đã tổ chức Seminar " Bàn về tài sản dài hạn nắm giữ để bán trong chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 6" dưới sự trình bày của NCS Nguyễn Ngọc Thủy. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Seminar.

Các Giảng viên và sinh viên khoa Kế toán- Kiểm toán tham dự Seminar
TS. Nguyễn Minh Hiền tham dự Seminar.
Phan Xuân Quang Minh