THÔNG BÁO NỘP CHUYÊN ĐỀ, KHÓA LUẬN K49
Ngày 17/04/2019

 Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến các ban sinh viên K49 thời gia và địa điểm nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp. Cụ thể:

* CHUYÊN ĐỀ: 
Hạn nộp: 22/4/2019 (Sáng 8:00-11:00. chiều 14:00-17:00)
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán Kiểm toán
Gồm: 2 chuyên đề, 2 số liệu thô (có đóng dấu xác nhận), 1 nhật ký thực tập

* KHÓA LUẬN
Hạn nộp: 2/5/2019 (Sáng 8:00-11:00. chiều 14:00-17:00)
Địa điểm: Văn phòng Khoa Kế toán Kiểm toán
Gồm: 2 khóa luận (in thường, không cần in bìa cứng, 2 số liệu thô (có đóng dấu xác nhận, 1 nhật ký thực tập. (Phần nhận xét của đơn vị thực tập, các bạn giữ lại bản gốc, chỉ đính kèm cuối khóa luận bản photo).